28 września 2018 r. 50 pracowników z 13 firm należących do PGM – głównie MSP z Podkarpacia – wzięło udział w 3 ciekawych bezpłatnych, całodniowych szkoleniach branżowych. 2 z nich organizowane były przez 5sQUALITY (marka 5sCONNECT).

HR LEAN MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Lean Management wymaga dokonania podziału pracy i ról z uwzględnieniem kompetencji pracowników, ich ambicji i faktycznych możliwości. Przedstawiony został problem przywództwa, definiowania celów i monitorowania realizacji.

Osią szkolenia jest zarządzanie zasobami ludzkimi, które w ramach istniejących technik i rozwiązań Lean, będą różnie dysponowane i organizowane. Kompetencje pracowników na każdym szczeblu w organizacji powinny być rozpoznane i wykorzystane w taki sposób, aby dać pracownikom wyzwanie do uczenia się i rozwijania, a jednocześnie korzyść dla firmy w postaci standaryzacji, eliminacji strat, integracji zespołu i inne.

Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na rolę kadry zarządzającej oraz podwładnych w projekcie wdrażania i utrzymania standardów, narzędzi i technik wypracowanych w ramach Lean Management.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH – RAPORT 8D ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zwiększona ilość zamówień, jednocześnie brak zasobów personalnych na rynku pracy, przeciążenie pracowników obowiązkami, brak standaryzacji, to jedynie czubek góry lodowej, która przycisnąć może nas ciężarem narastających problemów jakościowych.

Jest to efekt niepożądany, ale kiedy pojawi się na horyzoncie, to musimy być na to dobrze przygotowani. Użycie znanych narzędzi, wraz z metodologią postępowania uznaną i stosowaną w branży automotive – raportowanie 8D – może pomóc nam w podejmowaniu szybkich i jednocześnie skutecznych oraz efektywnych działań.

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat podstawowych narzędzi jakościowych stosowanych w codziennej pracy zakładu produkcyjnego wraz z wykorzystaniem raportu 8D. Warsztaty prowadzone w formie case study, co ułatwiło zrozumienie w/w procesów przez uczestników.