Rok 2016 zaowocował współpracą z wieloma klientami, których obsługiwaliśmy bezpośrednio lub przez innych dostawców usług szkoleniowych. Zrealizowaliśmy 100 dni szkoleniowych, 30 konsultingowych oraz audytowych w kraju i za granicą Polski.