Tag Archives: auditor

10sty/18

5sQUALITY | Szkolenia jakościowe w roku 2017

Rok 2017 zaowocował współpracą z wieloma klientami, których obsługiwaliśmy bezpośrednio lub przez innych dostawców usług szkoleniowych. Zrealizowaliśmy 110 dni szkoleniowych, 25 konsultingowych i audytowych w kraju i za granicą Polski.

10sty/17

5sQUALITY | Szkolenia jakościowe w 2016

Rok 2016 zaowocował współpracą z wieloma klientami, których obsługiwaliśmy bezpośrednio lub przez innych dostawców usług szkoleniowych. Zrealizowaliśmy 100 dni szkoleniowych, 30 konsultingowych oraz audytowych w kraju i za granicą Polski.